חידות/חידות הגעה

קבל 21 עריכה

בעזרת המספרים 1, 5, 6, 7 יש להגיע ל-21.
מותר להשתמש בכל פעולות החשבון.
חייבים להשתמש בכל המספרים הנ"ל, ובכל אחד מהם פעם אחת בלבד.

שימו לב: לחידה זו מספר פתרונות אפשריים.


פתרונות

כמה פתרונות אפשריים:

  1.  
  2.  
  3.   או  
  4.  
  5. בבסיס 7:  


הפרק הקודם:
שיוויונות
חידות הגעה -