חידות/שיוויונות

השתמשו בארבע פעולות החשבון הבסיסיות בלבד (חיבור, חיסור, כפל, חילוק) במקום סימני השאלה, כדי שיתקיים השוויון הבא:

 

הפתרון

 
 
 
 

השתמשו באחת מפעולות החשבון במקום סימני השאלה, כדי שיתקיים השוויון הבא:

5?4=4<א<5

הפתרון

4.5


הפרק הקודם:
סדרות
שיוויונות הפרק הבא:
חידות הגעה