יוונית קלאסית/תורת הצורות/φημί

מספר גוף pres. ind. pres. coni. pres. opt. pres. impv. imperf. ind.
יחיד ראשון φημί φῶ φαίην ἔφην
שני φῄς φῇς φαίης φάθι or φαθί ἔφησθα or ἔφης
שלישי φησί(ν) φῇ φαίη φατω ἔφη
דואלי שני φατόν φῆτον φαῖτον φάτον ἔφατον
שלישי φατόν φῆτον φαίτην φάτων ἐφάτην
רבים ראשון φαμέν φῶμεν φαῖμεν or φαίημεν ἔφαμεν
שני φατέ φῆτε φαίητε φάτε ἔφατε
שלישי φᾱσί(ν) φῶσῐ(ν) φαῖεν orφαίησαν φάντων ἔφασαν
infinitives φάναι
participles (poetic)

φάς, φᾶσᾰ, φάν

הערות שוליים עריכה

  • φημί אני אומר (שכן)... ; οὔ φημί אני אומר שלא...
  • כל צורות הווה הן אנקליטקות