יוונית קלאסית/תורת הצורות/אופטטיבוס/aorist/אוריסט תימטי

פעלים בעלי אוריסט תימטי (אוריסט שני, אוריסט חזק) עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.


, האוריסט של להיות; הסבר להבדלים. מהו אוריסט שני ל-OPT.

נוטה בדיוק כמו ה אופטטיבוס הווה

סיומת אקטיבי עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λανθάνω) גזע אומיקרון (γιγνώσκω גזע γνω\γνο) גזע אלפא (βαίνω גזע βη\βα) גזע אופסילון (φύω גזע φū\φŭ)
יחיד ראשון λάβοιμι γνοίην βαίην φύσαιμι
שני λάβοις γνοίης βαίης φύσειας
שלישי λάβοι γνοίη βαίη φύσειε
רבים ראשון λάβοιμεν γνοῖμεν βαῖμεν φύσαιμεν
שני λάβοιτε γνοῖτε βαῖτε φύσαιτε
שלישי λάβοιεν γνοῖεν βαῖεν φύσειαν

מדיום עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λανθάνω) גזע אומיקרון (γιγνώσκω גזע γνο) גזע אלפא (βαίνω גזע βα) גזע אופסילון (φύω גזע φυ)
יחיד ראשון λαβοίμην γνοίην βαίην φυσαίμην
שני λάβοιο γνοίης βαίης φύσαιο
שלישי λάβοιτο γνοίη βαίη φύσαιτο
רבים ראשון λαβοίμεθα γνοῖμεν βαῖμεν φυσαίμεθα
שני λάβοισθε γνοῖτε βαῖτε φύσαισθε
שלישי λάβοιντο γνοῖεν βαῖεν φύσαιντο

סביל עריכה

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λανθάνω) גזע אומיקרון (γιγνώσκω גזע γνο) גזע אלפא (βαίνω גזע βα) גזע אופסילון (φύω גזע φυ)
יחיד ראשון ληφθείην γνωσθείην - φυείην
שני ληφθείης γνωσθείης - φυείης
שלישי ληφθείη γνωσθείη - φυείη
רבים ראשון ληφθεῖμεν γνωσθεῖμεν - φυεῖμεν
שני ληφθεῖτε γνωσθεῖτε - φυεῖτε
שלישי ληφθεῖεν γνωσθεῖεν - φυεῖεν

הערות שולים עריכה