יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/aorist/אוריסט אתימטי

פעלים בעלי אוריסט אתימטי עריכה

פעלים שבין הגזע לסיומת שלהם אין תנועה מקשרת. פעלים אלו בעלי אוריסט עם σα או κα.

סיומת אקטיבי עריכה

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δω\δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון ν ἧκα ἔστησα ἔδωκα ἔδειξα
שני ς ἧκας ἔστησας ἔδωκας ἔδειξας
שלישי [1] - ἧκε ἔστησε ἔδωκε ἔδωκε
רבים ראשון μεν ἥκαμεν ἐστήσαμεν ἔδομεν ἔδομεν
שני τε ἥκατε ἐστήσατε ἔδοτε ἔδοτε
שלישי σαν ἧκαν ἔστησαν ἔδωκαν ἔδωκαν

דגשים:

  1. קבוצה של פעלם א-תמטיים מקבלים סיומת κα במקום σα ביחיד אקטיבי ind. בניבים אחרים, מערכת κα יכולה להחליף את האוריסט הסיגמתי כולו. מערכת סיומות אלו זהה למערכת סיומת ה-perfect. ההבדל בין פועל perfect לפועל ב-impf הוא הקידמות - הכפלה או אוגמנט. למשל האוריסט סיגמתי של הפועל δίδωμι הוא δωκα. לעומת זאת הפרפקט הוא δέδωκα.
  2. תנועת הגזע ארוכה ביחיד (ἔδωκα) וקצרה ברבים (ἔδομεν)
  3. חלק מצורות הפועל אינן מופיעים בטקסטים כשלעצמם אלא רק בצורה מורכבת. למשל נניח הצורה συν-ῆκα המכילה בתוכה את הצורה ῆκα.

סיומת מדיום עריכה

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון μην εἵμην ἐστησάμην ἐδόμην ἐδόμην
שני σο εἷσο ἐστήσω ἔδου ἔδου
שלישי το εἷτο ἐστήσατο ἔδοτο ἔδοτο
רבים ראשון μεθα εἵμεθα ἐστησάμεθα ἐδόμεθα ἐδόμεθα
שני σθε εἷσθε ἐστήσασθε ἔδοσθε ἔδοσθε
שלישי ντο εἷντο ἐστήσαντο ἔδοντο ἔδοντο

סיומת סביל עריכה

מספר גוף מערכת סיומות משנית פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באפסילון (ἵημι גזע ἑ) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באלפא (ἵστημι גזע στα) פועל אתמטי שהגזע שלו מסתיים באומיקרון (δίδωμι גזע δο) מערכת νυ המסתיימת בעיצור חיכי

(δείκνῡμι גזע δεικ),

יחיד ראשון μην εἷθην ἐστάθην ἐδόθην ἐδόθην
שני σο εἷθης ἐστάθης ἐδόθης ἐδόθης
שלישי το εἷθη ἐστάθη ἐδόθη ἐδόθη
רבים ראשון μεθα εἷθημεν ἐστάθημεν ἐδόθημεν ἐδόθημεν
שני σθε εἷθητε ἐστάθητε ἐδόθητε ἐδόθητε
שלישי ντο εἷθησαν ἐστάθησαν ἐδόθησαν ἐδόθησαν

הערות שולים עריכה

  1. ^ יכול להסתיים בניו, νὺ ἐφελκυστικός