יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/aorist

אוריסט עריכה

אוריסט חיווי הוא בזמן עבר נקודתי בלבד. על מנת להטות את הפועל יש לגזור את צורת הגזע :

 1. צורת היסוד השלישית עבור פועל האוריסטי בעבר אקטיבי או מדיום.
  • לפעמים צורת היסוד השלישית דומה לצורת היסוד הראשונה, למשל, הפועל לשמוע (ἀκούω) בצורת יסוד שלישית נראה כך, ἤκουσα.
  • לפעמים, בעיקר בפעלים הנפוצים, היא שונה לגמרי מצורת היסוד הראשונה, למשל הפועל להיות/להתהוות/להפוך (γιγνώσκω) בעל צורת יסוד הזו, ἔγνων. כלומר יש קושי גדול לחזור מצורת היסוד השלישית אל צורת המילון.
 2. צורת יסוד שישית עבור פועל האוריסטי בעבר סביל.

בנית הפועל עריכה

 1. אוגמנט (ἐ)
 2. גזע האוריסטי
 3. קישור בין הגזע לסיומת (suffix) - על פי רוב לפועל יש סוג קישור יחיד. עם זאת מדי פעם נמצא פעלים שיש להם מספר אפשריות ליצירת האוריסט שלהם.
  • אוריסט סיגמתי (אוריסט ראשון) - פעלים בעלי σα או σε לפני מיו או ניו.
   • פעלים המסתיימים בתנועה.
   • פעלים המסתיימים בעיצור שפתי.
   • פעלים המסתיימים בעיצור חיכי.
   • פעלים המסתיימים בעיצור שיני, זטא.
   • פעלים המסתיימים בעיצור למנר.
  • אוריסט תימטי (אוריסט שני) - מערכת סיומת הזהה בצורותיה לסיומות ה-imperfect.
  • אוריסט אתימטי- פעלים שבין הגזע לסיומת אין תנועה מקשרת. העלי אוריסט עם σα או κα.
   • פעלים המסתיימים בתנועה.
   • פעלים המסתיימים בעיצור חיכי.
   • פעלים המסתיימים בעיצור למנר.
 4. סיומת

קישורים חיצונים עריכה