יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/aorist/אוריסט תימטי

פעלים בעלי אוריסט תימטי (אוריסט שני, אוריסט חזק)

עריכה

פעלי האוריסט שני בעלי סיומת זהה לפעלים בזמן עבר מתמשך (impf). התנועה המקשרת, בדומה לעבר המתמשך, יכולה להיות אפסילון (ε) או אומיקרון (ο) לפני מיו (μ) וניו (ν). קיימת קבוצה קטנה של פעלים בעלי אוריסט תימטי שהגזע שלהם מסתיים בתנועה.

איך מבדלים בניהם בין פועל באוריסט לבין פועל בזמן עבר מתמשך?

עריכה

פועל בעבר באקטיבי או במדיום אינו ניתן להבחנה אם הוא בהיבט נקודתי או מתמשך. בכדי לדעת יש לבדוק במילון מה היא צורת היסוד.

  1. אם צורת היסוד היא השלישית, סימן שמדובר ב-aor אקטיבי או פאסיבי.
  2. אם צורת היסוד היא ראשונה, סימן שמדובר ב-imperfectum.

סיומת אקטיבי

עריכה
מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λανθάνω) גזע אומיקרון (γιγνώσκω גזע γνω\γνο) גזע אלפא (βαίνω גזע βη\βα) גזע אופסילון (φύω גזע φū\φŭ)
יחיד ראשון ν ἔλαθον ἔγνων ἔβην ἔφυν
שני ς ἔλαθες ἔγνως ἔβης ἔφυς
שלישי - [1] ἔλαθε ἔγνω ἔβη ἔφυ
רבים ראשון μεν ἐλάθομεν ἔγνωμεν ἔβημεν ἔφυμεν
שני τε ἐλάθετε ἔγνωτε ἔβητε ἔφυτε
שלישי ν ἔλαθον ἔγνωσαν ἔβησαν ἔφυσαν

מדיום

עריכה

הסיומות של מדיום האוריסט סיגמתי זהות לאלו של האוריסט התמטי (II) פרט מגוף ראשון יחיד.

מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λανθάνω) גזע אומיקרון (γιγνώσκω גזע γνο) גזע אלפא (βαίνω גזע βα) גזע אופסילון (φύω גזע φυ)
יחיד ראשון μην ἐλαθόμην ἔγνων ἔβην ἐφυσάμην
שני σο [2] ἐλάθου ἔγνως ἔβης ἐφύσω
שלישי το ἐλάθετο ἔγνω ἔβη ἐφύσατο
רבים ראשון μεθα ἐλαθόμεθα ἔγνωμεν ἔβημεν ἐφυσάμεθα
שני σθε ἐλάθεσθε ἔγνωτε ἔβητε ἐφύσασθε
שלישי ντο ἐλάθοντο ἔγνωσαν ἔβησαν ἐφύσαντο

סביל

עריכה
מספר גוף סיומת סיומת עם תנועה תמטית (λανθάνω) גזע אומיקרון (γιγνώσκω גזע γνο) גזע אלפא (βαίνω גזע βα) גזע אופסילון (φύω גזע φυ)
יחיד ראשון ν ἐγνώσθην ἐφύην
שני ς ἐγνώσθης ἐφύης
שלישי
-
ἐγνώσθη ἐφύη
רבים ראשון μεν ἐγνώσθημεν ἐφύημεν
שני τε ἐγνώσθητε ἐφύητε
שלישי ν\σαν ἐγνώσθησαν ἐφύησαν

הערות שולים

עריכה
  1. ^ νὺ ἐφελκυστικός (ν)
  2. ^ סיגמה נופלת בין שתי תנועות ויש כיווץ בין אלפא לאומיקרון, למשל ἐλύσασο   ἐλύσαο  ἐλύσω