יוונית קלאסית/תורת הצורות/חיווי/perfect/בנוני עם הפועל εἰμί


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מבנה עריכה

הפרפקט בעל מבנה פריפרזי (Periphrasis), מבנה מורכב מהבנוני של הפועל והפועל εἰμί.במילים אחרות שתי צורות לפרפקט.

פרפקטב על ידי ptcp perfect + ειμι עריכה

מספר גוף ptcp perfect + εἰμί הקבלה
יחיד ראשון λελυκώς εἰμί λέλυκα
שני λελυκώς εἶ λέλυκας
שלישי λελυκώς στί(ν) λέλυκεν
רבים ראשון λελυκότες ἐσμέν λέλυκαμεν
שני λελυκότες ἐστέ λέλυκατε
שלישי λελυκότες εἰσί(ν) λέλυκασιν

יחסה עריכה

בדרך כלל הבנוני ביחסת nom זכר אבל פעמים גם ביחסת acc (כלומר λελοιπότᾰ εἰμί), תלוי בתפקיד הפועל במשפט. כמו כן יכול להיות בנטיית נקבה וסתמי, תלוי במין הדובר. לכן כאשר נרשם הבנוני זכר, יש להתייחס לכתוב כאילו היה כתוב, למשל : λελυκώς\λελυκυῖᾰ\λελυκός או ברבים λελοιπότες, λελοιπυῖαι, λελοιπότᾰ

הפועל εἰμί עריכה

הבנוני של הפועל אינו יכול להיות מוטה בגוף ולכן אנו מזהים את הגוף של הפועל על פי הפועל εἰμί. למשל δεδιωγμένοι εἰσίν הוא הפרפקט אקטיבי של הפועל διώκω בגוף שלישי רבים (εἰσίν).

גזע הפרפקט עריכה

יש להשים לב כי גם לצורת הבנוני הפרפקטי יש שתי אפשריות לבנוני, פרפקט ראשון ואו שני.

סיומות עריכה

פעיל עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מספר גוף סיומת עם תנועה תמטית גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון (δηλόω) גזע חיכי (διώκω) (פרפקט שני) גזע שפתי(γράφω)(פרפקט שני) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) [1] גזע למנר (φαίνω)
פרפקט ראשון פרפקט שני פרפקט ראשון [2] פרפקט שני
יחיד ראשון λελυκώς εἰμί πεποιηκώς εἰμί τετιμηκώς εἰμί γεγραφώς εἰμί
שני λελυκώς εἶ πεποιηκώς εἶ τετιμηκώς εἶ γεγραφώς εἶ
שלישי λελυκώς ἐστί(ν) πεποιηκώς ἐστί(ν) τετιμηκώς ἐστί(ν) γεγραφώς ἐστί(ν)
רבים ראשון λελυκότες ἐσμέν πεποιηκότες ἐσμέν τετιμηκότες ἐσμέν γεγραφότες ἐσμέν
שני λελυκότες ἐστέ πεποιηκότες ἐστέ τετιμηκότες ἐστέ γεγραφότες ἐστέ
שלישי λελυκότες εἰσί(ν) πεποιηκότες εἰσί(ν) τετιμηκότες εἰσί(ν) γεγραφότες εἰσί(ν)  

מדיום, סביל עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מספר גוף סיומת עם תנועה תמטית (λελυμένος, λελυμένα, λελυμένον) גזע אפסילון (ποιέω) גזע אפלא (τιμάω) גזע אומיקרון (δηλόω) גזע חיכי (διώκω) (פרפקט שני) גזע שפתי(γράφω)(פרפקט שני) גזע זטא (νομίζω) גזע שיני(πείθω) [3] גזע למנר (φαίνω)
פרפקט ראשון פרפקט שני פרפקט ראשון [4] פרפקט שני
יחיד ראשון λελυμένος εἰμί
שני
שלישי
רבים ראשון
שני
שלישי  

ראה גם עריכה

  1. Participles prefect
  2. εἰμί

הערות שולים עריכה

  1. ^ עיצור שיני נופל לפני קפא
  2. ^ נו (ν) לפני קפא (κ) נכתבת כגמא (γ).
  3. ^ עיצור שיני נופל לפני קפא
  4. ^ נו (ν) לפני קפא (κ) נכתבת כגמא (γ).