יוונית קלאסית/תורת הצורות/פועל/מערכת סיומות הפועל

מערכת סיומות של פועל (primary and secondary endings) עריכה

פעיל מדיום
ראשי משני [1] ראשי [2] משני
--- או μι ν[3] μαι μην
ς (σι) ς σαι σο [4]
σι (τι) - [5] ται το
μεν μεν μεθα μεθα
τε τε σθε σθε
νσι (ντι) ν\σαν νται ντο

הסיומות הראשיות מופיעות בדרך כלל בזמן הווה ואילו הסיומות המשניות בזמן עבר.

  1. ^ סיומות ראשיות ללא תוספת
  2. ^ סיומת αι כתוצאה ממיזוג של אומיקרון (ο), סיומת המדיום ויוטא (ι), סימן הווה.
  3. ^ מאחר שמיו אינה יכולה לעמוד בסוף מילה ולכן היא הופכת לניו
  4. ^ בדרך כלל הסיגמה נופלת בעקבות הימצאותה בין שתי תנועות וכתוצאה מכך יש כיווץ בין אומיקרון לתנועה המקשרת של הפועל
  5. ^ הטאו (τ) אינה יכולה לעמוד בסוף מילה ולכן נעלמת