יוונית קלאסית/תורת הצורות/שייכות באמצעות שם תואר

גוף יחיד רבים
ראשון
שני
שלישי אין שימוש בתקופה הקלאסית והפרו-קלאסית. במקום זאת השתמשו בכינוי הגוף ביחסת gen.