יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/נטיה שלישית

גזע עיצורי עריכה

שמות העצם מנטייה שלישית בעלי גזע המסתיים בעיצור. אצל חלק משמות העצם אנו רואים מספר תהליכים לשונים :

 1. נפילת העיצורים דיגמה (ϝ) שתפקדה כ"וו" (w), והיוד (y) שתפקדה כאִי – בעקבות היעלמותם מהשפה.
 2. נפילת סיגמה (σ) בין שני עיצורים.
 3. הידמות עיצורים.
 4. מיזוגי תנועה
 5. שיכול של תנועות
 6. נפילת עיצורים כמו ניו (ν), תטא (θ) ועוד לפני סיגמה.

התהליכים האלו הובילו לכך שגזעם של שמות עצם אינו מופיע תמיד או אינו דומה לעצמו ביחסת הנומינטיב.

דוגמא : הגזע של שם העצם φύλαξ הוא φύλακ.

על מנת שניידע כיצד הנטייה נוטה בשאר היחסות, מופיע במילון, לצד שם העצם יחסת הגנטיב. הבעיה היא שברוב המקרים יהיה לנו קל לזהות את יחסת הנומינטיב (כיון שמופיע במילון בצורתה) אולם יהיה עלינו לדעת להמיר את צורת הגנטיב לצורתה המקורית. לא תמיד השינוי בין יחסת הגנטיב ליחסת הנומינטיב יתבטא בשינוי של עיצור אחד ולכן אפשר מצד אחד ללמוד קבוצה של מילים וצורת הגנטיב שלהם או ללמוד את התהליכים שעוברים שמות העצם.

מאפייני הנטייה עריכה

 • הסיומת סיגמה היא אחד המאפיינים הנפוצים של הנטייה השלישית ביחסת הנומינטיב, פרט לגזעים עם הסיומת ν, ρ, או οντ.
 • סיומת ה-sg.acc היא בדרך כלל אלפא (α). ניו (ν) משתמשת כסיומת עבור גזעים עם עיצור אופסילון (υ) או יוטא (ι), ללא אקצנט, כשלפניו עיצור שיני (θ ,τ, δ). למשל שם העצם ὄρνις מסתיים ביחסת האקוזטיב באות ניו (ν), כלומר ὄρνῑν, כיוון שהגזע שלו שיני, ὀρνιθ. מצד שני, שם העצם ἐλπίς ביחסת האקוזטיב מקבל אלפא (ἐλπίδα) מפני שהגזע שלו הוא עם יוטא עם עיצור שיני, ἐλπιδ.

סיומות עריכה

הנטייה מתחלקת לארבעה מחלקות גדולות מבחינת הנטיות שלה:

 1. גזעים שאינם מקבלים סיגמה:
  • קבוצת גזע ν
  • קבוצת גזע μ
  • קבוצת גזע ρ
  • קבוצת גזע ρ irregular
 2. גזעים העוברים מיזוגי תנועות:
  • קבוצת גזע σ – שינוי סיגמה נופלת
  • קבוצת גזע ι or υ
  • קבוצת גזע ευ
  • קבוצת גזע ο and ω
 3. עוברים מיזוגי סיגמה:
  • קבוצת גזע κ,γ,χ
  • קבוצת גזע φ,π, β
  • קבוצת גזע θ ,τ, δ
  • קבוצת גזע ντ
 4. רשימת יוצאי דופן מנטייה שלישית
Masculine,
Feminine
Neuter
Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominative or -ες -ᾰ
Genitive -ος (or -ως) -οιν -ων -ος (or -ως) -οιν -ων
Dative -οιν -σι(ν) -οιν -σι(ν)
Accusative -ᾰ or ν -ᾰς or -ς (-νς) -ᾰ
Vocative or -ες -ᾰ

קבוצת גזע λ