יוונית קלאסית/תורת הצורות/שם עצם/נטיה שלישית/גזעים שאינם מקבלים סיגמה

מאפיינים עריכה

 • המשותף לקבוצה זו הוא שהגזעים מסתיימים בניו (ν), רו (ρ), דיפתונג ντ וסיגמה [1]. ν, ρ, σ הם העיצורים היחידים הנמצאים בסוף מילה יוונית.
 • סיומת הסיגמה כשלפניה עיצור בעייתית ולכן ביחסת ה-nom אנו לא מוסיפים את סיומת ה- σ אלא מאריכים את התנועה האחרונה (כלומר אין סיומת —). למשל גזע שם העצם, נואם (ῥήτωρ) הוא ῥήτορ. כפי שניתן לראות האומיקרון התארכה לאומגה. גם בגזע δαιμον‑ אפשר לראות תוצאה זהה (δαίμων).
 • שאר הנטייה זהה לנטייה הרגולרית.

קבוצת גזע ν עריכה

 • נוטה באופן זהה לקבוצה לעיל.
 • נטיית ה-nom יכולה להיות ποιμήν, ἀγών וכו'.
 • על פי רוב סיומת ών הן שמות עצם ממין זכר.
 • השם Ἀπόλλων והשם Ποσειδῶν הם מנטייה זו. ב-Voc מתקצרים ל-ἄπολλον וה-πόσειδον.
 • קבוצת δελφίς נדירה (אפשר למצוא שתי צורות גנטיב Δελφῖνος או Δελφίδος). כאן, הניו (ν) נופלת לפני הסיגמה ויש הארכות של התנועה האחרונה כך צורת ה-nom היא δελφίς. יחסת ה-nom שונה מיחסת ה-voc. דהיינו Δελφίς ביחסת Voc הוא Δελφί.

קבוצת גזע ντ עריכה

 • בגזע ντ, הטאו (τ) נופלת בסוף מילה ובמקום מתבצע הארכה בהברה האחרונה. למשל γέρο-ντ הוא גזע המילה γέρων. כיוון שמילה אינה יכולה להסתיים ב-τ, ה-ντ נופלת ויש התארכות של התנועה האחרונה כתשלום על הסיגמה.
 • ניו (ν) וטאו (τ) נופלים לפני סיגמה. לכן ב-dat. Pl הסיומת אמורה להיות οντσι אבל כיוון שה-ντ נופלים (οσι) יש תשלום על שני העיצורים ואומגה מתארכת לדיפתונג ου. כך אנו מקבלים γέρουσι.
  • צירוף ντσ, νδσ, νθς – הצירוף נופל ובמקום יש תהליך של התארכות התנועה הקודמת לצירוף.

קבוצת גזע ρ עריכה

 • נוטה באופן זהה לקבוצה לעיל.
 • גזעי τηρ ו-τορ הם גזעי שמות עצם ממין זכר.
 • הארכות התנועה האחרונה ב-Nom
  • אפסילון (ε) לפני ρ הופכת לאטא (η). למשל σῶτερ הופך ל-σωτήρ
  • אומיקרון (ο) הופכת לאומגה. למשל ῥήτωρ הופך ל-ῥήτορ.

ρ irregular עריכה

שמות עצם מנטייה ρ לא רגילות כוללות בתוכן את שמות העצם הקשורות בדרך כלל למשפחה: אמא (μήτηρ), אבא (πατήρ), בת (θυγάτηρ) ועוד.

הגזע של πατήρ הוא πατρ ב-sg.gen או sg\pl. dat.

בשאר הצורות הגזע הוא πατερ.

הערות שוליים עריכה

 1. ^ כיוון שגזעי סיגמה עוברים מספר תהליכים, נדון עליהם בפרק זה