יפנית/הכתב היפני/קאנה/חוקי אותיות

הניקוד דקוטן עריכה

הסימן דקוטן ובאנגלית dakuten () נראה כשני מראכות באותו צד מעל לעיצור. סימן זה משנה את אופן ההגיה של העיצורים כאשר נמצא מעליהם, באופן הבא:

עברית אנגלית דוגמא
האות "ק" הופכת לאות "ג"   が נהגה כ"גה"
האות "ס" הופכת לאות "ז"   ざ נהגה כ"זה"
האות "ט" הופכת לאות "ד"   だ נהגה כ"דה"
האות "ה" הופכת לאות "ב"   ば נהגה כ"בה"

ישנם מספר מקרים חריגים עבור:

רגיל הסימן דקוטן
し (שי) じ מבוטא כ"ג'י"
ち (צ 'י) ぢ מבוטא כ"ג'י"
つ (טסו) づ מבוטא כ"זו"

הניקוד הנדקוטן עריכה

הסימן האנדקוטן ובאנגלית handakuten‏ () נראה כעיגול, הממוקם בפינה העליונה הימנית של הברה. האות "ה" (h) הופכת לאות "פ" (p), פרט להברה hu שנהגת כ-bu.

סוקוּונה (Sokuon) עריכה

つ קטנה נקראת סוקוּונה, היא אינה נשמעת, אולם, היא מסמנת על שתי פעולות :

 1. הפסקה קלה בין אותיות המילה (תוכלו לשמוע בדוגמאות).
 2. הדגשה של האות, הבאה אחריה, כתפקידו של המפיק בשפה העברית.
יפנית כותרת 1 תרגום
איזה
ポッキー נחש
キー gakkou בית ספר

Yōon (拗音) עריכה

תווים יונים הם אותיות שנוספים (בכתב מוקטן) לאותיות עם הסיומת "אי" (i) בעקבות הוספת התו, הגיית האות משתנה בהתאם לתו שנוסף :

עברית אנגלית דוגמא
הצליל אי יהפוך לצליל יא.   きゃ יבוטא קיא (kya)
הצליל אי יהפוך לצליל יוּ.   き ゅ יבוטא קיו (kyu)
הצליל אי יהפוך לצליל יוֹ.   き ょ יבוטא קיוֻ (kyo)

האותיות היחידות היכולות להיות יון הם :

 1. き (קי).
 2. に ( ני)
 3. ひ (היי)
 4. み (מי)
 5. り (רי)

שמו לב לשני חריגים :

 1. し (סי/ שי).
 2. ち (טי/ צ י).

גם הם משתמנים בהתאם לתו שנוסף אליהם, אולם במקום שהאות "אי" (i) תהפוך לצליל y עם תוספת של אות ניקוד, האות "אי" משתנה לאות ניקוד בלבד. למשל しゃ נהגה כ-  (ללא y).

החוק חל גם על הסימנים דקוטן והנדקוטן

טבלה מסכמת עריכה

 


Chōonpu עריכה

השימוש ב- נעשה לעיתים תכופות בקאטאקאנה, אולם, הוא מופיע לעתים רחוקות בהירגנה. תפקיד הג'ונפו הוא לסמן שהתנועה הקודמת לו, נשמעת כתנועה ארוכה.
הג'ונפו, בקאטאקאנה הוא קורטוב שנראה כמקף מאורך : ואילו בהיראגאנה, הוא אחד התוספת הבאות : "あ", "い" או "う", תלוי תנועה. לעתים נדירות, בהם הניקוד הוא え, המלה מתארכת באמצעות え ובמלים בהם הניקוד お המלה מתארכת באמצעות お.

דוגמאות

 • ハー ישמע כ"אהה" (haa).
 • データ
 • おおい
 • お ねえさん
 • おおきい - ישמע כ"ג'-דאתא"