לטינית/שמות תואר

שמות תואר עריכה

בלטינית, בזכות מערכת הטיית השם, יש חופשיות רבה יחסית בסדר המילים. לפיכך, בתיאור שמות עצם, התואר צריך להתאים לשם העצם אותו הוא מתאר. התאמה זו הינה במספר, ביחסה ובמין. כפי שניתן להסיק מכך, שמות תואר נוטים אף הם. למרבה המזל, תבניות ההטיה שלהם אינן חדשות.

ערך מילוני לשם תואר יהיה דומה ל-Romanus -a -um ("רומאי"). סיומות אלו מוכרות מההטיות שכבר למדנו: אמנם תארים אינם משתייכים להטיה מסויימת, אך הם משתמשים בסיומות של הטיות שמות עצם כדי לשנות מין. הערך המילוני מראה את צורת הנומינטיבוס, כרגיל, עבור המינים זכר, נקבה וסתמי, לפי הסדר. ההטיה בזכר מתבצעת, כפי שנרמז, לפי סיומות ההטיה השנייה בזכר, ההטיה בנקבה שואלת את סיומות ההטיה הראשונה וההטיה למין סתמי מתבצעת על ידי סיומות ההטיה השנייה לסתמי.

לדוגמה, את הביטוי "ילדה גדולה" נטה כך ("גדול" = magnus -a -um): יחיד רבים נומינטיבוס magna puella magnae puellae גניטיבוס magnae puellae magnarum puellarum דאטיבוס magnae puellae magnis puellis אקוזטיבוס magnam puellam magnas puellas אבלטיבוס magna puella magnis puellis

ואת הביטוי "ילד גדול" נטה כך: יחיד רבים נומינטיבוס magnus puer magni pueri גניטיבוס magni pueri magnorum puerorum דאטיבוס magno puero magnis pueris אקוזטיבוס magnum puerum magnos pueros אבלטיבוס magno puero magnis pueris ווקטיבוס magne puer magni pueri

הכלל, כאמור, תובע התאמה במין, מספר ויחסה; לא תמיד שם העצם יוטה באותה הטיה בה יוטה התואר שישנה אותו. למשל, "משורר גדול" יהיה "magnus poeta", מכיוון ש-poeta הוא שם עצם בזכר. לסיכום, הסיומות עבור הטיית שמות תואר: זכר נקבה סתמי יחיד רבים יחידה רבות יחיד רבים נומינטיבוס us, -er- i- a- ae- um- a- גניטיבוס i- orum- a- arum- i- orum- דאטיבוס o- is- ae- is- o- is- אקוזטיבוס um- os- am- as- um- a- אבלטיבוס o- is- a- is- o- is- ווקטיבוס e- i- a- ae- um- a-

נקודה נוספת היא שניתן להשתמש בשמות תואר בתור שמות עצם. כך, למשל, Romanus יכול להיות "(איש) רומאי".

שמות תואר נטייה ראשונה ושנייה (First and second declension adjectived) עריכה

amicus, -a, um ; Miser, -a, -un ; Pulcher, a, -um
Masculine

קבוצה של שמות תואר, זכר אשר נוטים בדומה לשמות עצם מנטייה שניה, זכר [1]

Feminie Neuter

קיימת קבוצה של שמות תואר נטייה שניה סתמי שנוטים בדומה לשם עצם מנטיה שניה סתמי

singular plural singular plural singular plural singular plural singular plural
amicus (לפי נטייה שניה שמות עצם) Miser Plucher amica, ae amicum
nom amicus (החבר) amici (החברים) miser mieri pulcher plucri amīca amīcae amīcum amīca
voc amice (חבר!) amici (חברים!) miser miseri pulcher plucri amīca amīcae amīcum amīca
acc amicum (את החבר) amicos (את החברים) miserum miserōs pulchrum pulchrōs amīcam amīcās amīcum amīca
gen amici (של החבר) amicorum (של החברים) miserī miserōrum pulchrī pulchrōrum amīcae amīcōrum amīcī amīcōrum
dat amico (לחבר) amicis (לחברים) miserō miserīs pulchrō pulchrīs amīcae amīcīs amīcō amīcīs
abl amico (על ידי החבר) amicis (על ידי החברים) miserō miserīs pulchrō pulchrīs amīcā amīcīs amīcō amīcīs

שמות תואר נטייה שנייה ונטייה שלישת קבוצה א נטייה זכר נקבה סתמי עריכה

m.f neuter
sg pl sg pl
nom fortis fortēs forte fortia
voc [2] fortis fortēs forte fortia
acc fortem fortēs

fortīs

forte fortia
gen fortīs fortium fortīs fortium
dat fortī fortibus fortī fortibus
abl fortī [3] fortibus fortī fortibus[4]

שמות תואר, תת קבוצה הנוטה לפי קבוצה ראשונה של נטייה שלישית עריכה

שמות תואר הנוטים לפי נטייה שלישית של שם עצם מקבוצה ראשונה (גזע עיצורי imparisyllabic) נטיית זכר (consul) ו-סתמי (consul)

vetus, veteris (עתיק)
Masculine \f netuer
sg pl sg pl
nom vetus veterēs vetus vetera
voc vetus veterēs vetus vetera
acc veterem veterēs vetus vetera
gen veteris veterum veteris veterum
dat veterī veteribus veterī veteribus
abl vetere veteribus vetere veteribus

קיימים 4 שמות תואר נפוצים:

  • ראשון princeps, -ipis
  • עני pauper, eris
  • עשר dives, -itis

הערות עריכה

  1. ^ יש מקרה בודד בלטינית בו צורת הווקאטיווס שונה מצורת הנומינאטיווס/ השוני מופיע רק בשמות עצם זכריים מההטיה השנייה שמסתיימים ב־us- (או ius), ורק בצורת היחיד. סיומת הווקטיבוס במקרה זה תהיה e-. כך, למשל, ההטיה המלאה של .amicus -i m ("חבר").
  2. ^ זהה לnom
  3. ^ בדומה לקבוצה א i ב-abl
  4. ^ בדומה לקבוצה שניה סתמי