לשון/ניתוח פעלים/גזרה/נלי"ה

נלי/ה (ר"ת: נחי לה"פ יו"ד / ה"א) היא אחת מגזרות הנחים של הפועל כאשר לה"פ של השורש הוא יו"ד/ה"א שאינן נשמעות.

גזרה/בניין פָעַל/פָעוּל נִפעל הִפעיל הֻפעל פִעֵל פֻעַל הִתְפעל שם פועל
גזרת נל"ה/י אָאָא. בינוני: XXוּי ללא שינוי הִאְאָה ללא שינוי אִאָּה אֻאָּה התאַאָה לִXXות

זיהוי מילה כגזרת נלי/ה

עריכה
 1. יש להטות את הפועל למילת מקור.
 2. קבלת 3 אותיות שורש.
 3. ל' הפועל היא ה' או י'.
 4. והמילה לא משורשי "גן כתם" (גבהּ מלשון גובה, נגהּ מלשון האיר, כמהּ מלשון כמיהה, תמהּ מלשון תמוה, ו-מהמהּ מלשון התמהמהות), אם היא כן ב"גן כתם" אז המילה נמצאת בגזרת השלמים.

דוגמאות

עריכה
 • בנה
 • ראה
 • קנה

מילים שהן נפ"י/ו ונלי״ה

עריכה
 • ו-ד-ה
 • ו-ר-ה
 • ו-נ-ה

מילים שהן חפ"נ ונלי״ה

עריכה
 • הִטָּה – הפעיל (נ-ט-ה)
 • הִיכָּה – הפעיל (נ-כ-ה)

פעלים אלו מנוקדים כמו בניין פיעל נלי״ה, אולם הם מבניין הפעיל.

 1. ע"פ הטבלה.
 2. נסתר בעבר – מנוקד בקמץ, ולא בפתח.
 3. נסתר בהווה ועתיד – מנוקד בסגול, ולא בצירה.

שם פעולה

עריכה

בדרך כלל ב"שם הפעולה" של גזרה זו תבוא בסיומת היו"ד השורשית וגם הה"א שהיא סיומת הנקבה בשם הפעולה. דוגמות:

 • ראיה - שורש ראי/ה.
 • צפיה - שורש צפי/ה.

שם פועל

עריכה

שם הפועל בגזרת נלי"ה יקבל את הסיומת Xוֹת. ישנם פעלים ששם הפועל שלהם זהה אך הם בגזרות שונות, לדוגמה:

 • לכרות - כ-ר-ת (במובן גדיעה), גזרת שלמים לעומת כ-ר-ה (במובן חפירה), גזרת נל"י/ה.
 • לשבות - ש-ב-ת (במובן שביתה), גזרת שלמים לעומת ש-ב-ה(במובן להיות בשבי), גזרת נל"י/ה.
 • לנחות - נ-ח-ת.
 • לכפות - כ-פ-ת (במובן קשירה ולא במובן כפיה).
 • ללפות - ל-פ-ת.

ידע בסיסי נדרש בשביל להבין את הכתוב

עריכה

שורש - לכל מילה יש שורש (3-4 אותיות מרכיבות אותה[1]).

לכל אות בשורש המילה יש שם:

 • לאות הראשונה של השורש קוראים "פ' הפועל" (פה"פ).
 • לאות השניה של השורש קוראים "ע הפועל" (עה"פ).
 • לאות השלישית של השורש קוראים "ל הפועל" (לה"פ).
 1. ^ ישנם שורשים (מיוחדים) המורכבים מחמש אותיות. ההגדרה של שורש [1] ע״פ האקדמיה ללשון העברית היא - ״עיצורי היסוד של מילה הקושרים אותה אל משפחת מילים בעלת משמעוּת כוללנית אחת או משמעויות אחדות״. ניתן לראות את השורשים המחומשים כאן