לשון/ניתוח פעלים/גזרה/נפי"ו

נפי"ו (ראשי תיבות: נחי פה"פ יו"ד ו"ו) היא אחת מגזרות הנחים של הפועל כאשר פ' הפועל של השורש יו"ד, אך בהטיות מסוימות של ה"פועל" היו"ד מתחלפת בו"ו או ביו"ד שנראית במילה אבל לא נשמעת. (כמו: "נולד" / שורש י-ל-ד).

גזרה/בניין פָעַל נִפעל הִפעיל הֻפעל פִעֵל פֻעַל הִתְפעל
גזרת נפ"י/ו ללא שינוי נוֹXX הוֹXיX הוּXX ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי

רקע עריכה

מתייחסים אליהם כגזרה אחת משתי סיבות:

 1. בגלל תהליכי היקש בין הגזרות
 2. בגלל שבעברית מקראית חל מעתק מהעיצור ו לעיצור י בראשי המילים, ולכן, גם בשורשי פ"ו נראה כאילו פה"פ היא י' (השווה "ילד" בעברית לעומת ولد ולד בערבית).

הגזרה מתאפיינת בכיווצי דו-תנועות.

דוגמאות עריכה

 • נוצרו. נוצר. נפעל. י/ו-צ-ר.
 • הוליד. הפעיל. י/ו-ל-ד.
 • הושיב. הפעיל. י/ו-ש-ב.

בניינים עריכה

קל עריכה

גזרת נפ"י/ו, בבניין קל, בעתיד – הקידומת בחיריק מלא. למשל : ייגע (י-ג-ע). בניגוד למילה יגּע שהיא חפ"נ (נ-ג-ע) עקב הסיבה לעיל, וכן גם, בגלל הדגש החזק.

הפעיל עריכה

 • גזרת נפ"י/ו מופיעה בבנין הפעיל בצורה הוׁXיX.
 • ישנם 5 שורשים בבניין הפעיל בגזרת נפי"ו אשר בהם הדיפתונג הופך באופן מיוחד לצירה מלא. שורשים אלו הינם:
  • יטב
  • ילל
  • ישר
  • ימנ
  • ינק

לדוגמא:

 1. הוֹרִיש - שורש י-ר-ש.
 2. נוֹסִיף - שורש י-ס-ף.
 3. הֵישִיר - שורש י-ש-ר.
 4. הֵילִיל - שורש י-ל-ל.

הבחנה בין שורשים מגזרות בנפ"י/ו, בע"ו/י, בע"ע בבניין הופעל לחצו כאן.

בניין נפעל עריכה

"פועל" בזמן עבר ובזמן בינוני שיש לו מוספית תחילית של האות נו"ן ואחריה ישנה ו"ו שלא נשמעת ומנוקדת בחולם מלא, ה"פועל" יהיה שייך לבניין נפעל בגזרת נפי"ו, ואות השורש החסרה של פה"פ תהיה יו"ד; זכרו כי בעבר עה"פ מנוקדת בפתח ובהווה עה"פ מנוקדת בקמץ; זמן עתיד יבוא על דרך גזרת השלמים ופה"פ תופיע בצורת ו"ו- סימן הזיהוי חד"ק יופיע גם במקרה זה.

לדוגמא:

 • נוֹדָע - שורש י-ד-ע.
 • יִוָּצֵר - שורש י-צ-ר/ו-צ-ר.

גזרת מורכבים (נפ"י/ו ונלי"ה) עריכה

3 מילים ששייכות לשתי גזרות (נפ"י/ו ונל"ה/י):

 • ו-ד-ה
 • ו-ר-ה
 • ו-נ-ה

לדוגמא: הוֹנַה