לשון/ניתוח פעלים/גזרה/נעו"י

נעו"י (ר"ת: נחי עה"פ ויו"ד) היא אחת מגזרות הנחים של הפועל כאשר עה"פ של השורש היא ו"ו/יו"ד שאינן נשמעות (אם קריאה). הגזרה נקראת גם "גזרת החלולים", כיוון שהאות האמצעית של השורש "נעלמת".
עה"פ היא וו או יוד.

גזרה/בניין פָעַל נִפעל הִפעיל הֻפעל (Xוּ = הופעל תמיד) פִעֵל פֻעַל הִתְפעל
גזרת נע"ו/י אָא (הבחנה בין עה"פ י' לו' מתבצעת ע"י המרה לעתיד או צווי)/ אֶא /פָעוׁל נָאוׁא/נִאּוא. הֵאיא הוּאא (1*) פוׁלֶל פוׁלַל התפוׁלֵל

דוגמאות עריכה

 • בבניין קל: קם || שורש ק-ו-מ
 • בבניין הפעיל: הבין || שורש ב-י-נ
 • בבניין התפעל: התגורר || שורש ג-ו-ר

זיהוי - בניינים עריכה

קל עריכה

 • הבחנה בין פעלים עם עה"פ י לבין פעלים עה"פ ו – מתבצע ע"י הטיה לעתיד.
 • 4 שורשים שמופיעים בבניין קל פָעֵל (פועל מצב) והם מֵת (מ-ו-ת), כן (כ-ו-נ), ער (ע-ו-ר) ולץ (ל-ו-צ).
 • הבדל בין נסתרת בעבר להווה – מיקום הטעם. בעבר מלעיל. בהווה מלרע.

בניין נפעל עריכה

רוב המילים מופיעות בצורה: נָאוׁא (כמו: נָדוֹן, נָכוֹן, נָסוֹג וכד'...), אולם יש גם פעלים הניטים בצורה זו: נִאּוֹא (כמו: נִדּוֹן, נִשּׂוֹם, נִזּוֹן וכד'... ).

הפעיל עריכה

הבחנה מתבצעת על ידי הטיה בזמנים:

 1. הטיית הפועל למילת מקור.
 2. קבלת 2 אותיות.
 3. אות ראשונה ללא דגש.

הופעל (1*) בנפ"י/ו, בנע"ו/י, בע"ע עריכה

הבחנה בין שורש מגזרות לעיל בבניין הופעל מתבצע ע"י הטיה לפעול הפעיל ("מה הוא עשה לו"). דוגמאות :

פועל הפעיל – מה הוא עשה לו שורש גזרה
הוּרד הוריד י.ר.ד נפ"י/ו

פיעל, פועל, התפעל עריכה

 • מופיעים כפוללים :
  • פיעל = פוׁלֶל. כמו : נופף.
  • פועל = פוׁלַל. כמו מעודד, כונן.
  • התפעל = התפוׁלֵל. כמו : הִתְכּוׁנֵן
 • כ.ו.נ – ישנן מילים משורש זה המופיעות בצורת שלמים. כמו כִּוִּן, כֻּוַּן, התְכּוֵּן וכדומה.
 • שורש ק.ו.מ אינו מופיע עם דגש חזק תבניתי.