לשון/ניתוח פעלים/ע"ע

עה"פ ולה"פ זהות. כמו : סבב, חקק וכדומה.

גזרה/בניין פָעַל נִפעל הִפעיל הֻפעל (Xוּ = הופעל תמיד) פִעֵל פֻעַל הִתְפעל
גזרת ע"ע אַא
נָאא (נסב,נדם,נמס,נמק) הֵאֵא הוּXX (כוכבית 1) פוֹלֵל (2*) פוֹלַל (2*) התפוֹלֵל (2*)

בנייןעריכה

קלעריכה

הבחנהעריכה

1)הבחנה בין גזרת נע"ו לגזרת כפולים בבניין קל נעשית עפ"י ניקוד הפועל בעבר;

 • אם יש פתח-כפולים.
 • אם יש קמץ–נע"ו/י.
דוגמאותעריכה
 • עבר←‏רַן←‏יש פתח ולכן: שורש ר-נ-נ.
 • עבר←‏פָּג←‏יש קמץ ולכן: שורש פ-ו-ג.

2)ההבחנה יכולה להיעשות גם ע"י הניקוד בזמן העתיד;

3)לחלק מהפעלים יש גם צורת בינוני פעוּל, וניתן לבצע את ההבחנה גם כך:

 • עי"ן הפועל מופיעה פעמיים←‏ע"ע. לדוגמה, כָּפוּף←‏שורש כפ"פ.
 • רק שתי אותיות השורש הדומיננטיות מופיעות←‏נעו"י. לדוגמה, לוּט←‏שורש לו"ט.
דוגמאותעריכה
 • עתיד←‏יִסֹּב או יָסֹב←‏יש תנועת חולם ולכן: שורש ס-ב-ב.
 • עתיד←‏יָסוּר←‏יש תנועת שורוק ולכן: שורש ס-ו-ר.

נפעלעריכה

כמו למשל;

 1. נָסַב (ס-ב-ב)
 2. נָדַם (ד-מ-מ)
 3. נָמַס (מ-ס-ס)
 4. נָמַק (מ-ק-ק)
 5. נָגֹל (ג-ל-ל)

הבדל בין קל לנפעלעריכה

 • זוכרים את הפעלים בעה"פ.
 • הטיה להווה – בבניין קל בהווה מתחיל בצליל נוׁ; כמו למשל : נופל, נושר.
 • בבניין קל אין דגש חזק משלים, לעומת, בניין נפעל בגזרת כפולים. למשל : נדמּו (ד-מ-מ), נמסּו (מ-ס-ס).

הפעילעריכה

מופיע בתבנית : הֵאֵא. כמו למשל : האט, המס, העז, ההל, הקל, הגן, החל, הסב ועוד.

הופעל (1*) בנפ"י/ו, בנע"ו/י, בע"עעריכה

הבחנה בין שורש מגזרות לעיל בבניין הופעל מתבצעת ע"י הטיה לבניין הפעיל.

דוגמאות :

הופעל הפעיל שורש גזרה
הוּרַד הוֹרִיד י-ר-ד נפ"י/ו
הוּסַב הֵסֵב ס-ב-ב ע"ע
הוּבַן הֵבִין ב-י-נ ע"ו/י

פיעל, פועל, התפעלעריכה

 • מופיעים כפוללים .

הבחנה בין פוללים של נע"ו לגזרת כפוליםעריכה

 1. הצבת השורש באותיות המודגשות.
 2. אם אפשר – זו הגזרה.
גזרה/בניין הפעיל קל
נע"ו הֵXיX ////
כפולים הֵאֵא אָאַא

דוגמה : התעודד. העיד. ע-ו-ד.

הסתובב. הסב. ס-ב-ב.