לשון/ניתוח פעלים/ע"ע

עה"פ ולה"פ זהות. כמו : סבב, חקק וכדומה.

גזרה/בניין פָעַל נִפעל הִפעיל הֻפעל (Xוּ = הופעל תמיד) פִעֵל פֻעַל הִתְפעל
גזרת ע"ע אַא
נָאא (נסב,נדם,נמס,נמק) הֵאֵא הוּXX (כוכבית 1) פוֹלֵל (2*) פוֹלַל (2*) התפוֹלֵל (2*)

דוגמה לשורשים מגזרת הכפולים : פר"ר, עז"ז, מס"ס, אט"ט, חל"ל.

קיימות שתי דרכים לזיהוי הגזרה: א. כל צליל E שבנטייה יהפוך לI שייך לגזרת הכפולים. דוגמות: נֵס הופך לנִסּים השורש נסס חֵץ הופך לחִצִּים. השורש הוא חצצ

ב. כל צליל O שהופך לU שייך לגזרת הכפולים. דוגמות: דֹב הופך לדֻבּים השורש הוא דבב תֹף הופך לתֻפּים השורש הוא תפפ

לשמות קצרים אחדים, בני שתי אותיות, יש בשפה בעברית שתי צורות רבים – קצרה וארוכה. בזו הקצרה יש דגש חזק באות השנייה: עַם – עַמִּים; בזו הארוכה האות השנייה מוכפלת: עֲמָמִים. למעשה מדובר בשתי דרכי הכפלה: או כפל העיצור (דגש חזק מורה על הגייה ארוכה יותר של העיצור) או כפל האות, ועל כן לא נתמה שהשמות שמדובר בהם הם שמות מגזרת הכפולים, כלומר שמות ששתי אותיות השורש האחרונות שלהם זהות (מתוך האקדמיה ללשון העברית).

בנייןעריכה

קלעריכה

הבחנהעריכה

1)הבחנה בין גזרת נע"ו לגזרת כפולים בבניין קל נעשית עפ"י ניקוד הפועל בעבר;

 • אם יש פתח-כפולים.
 • אם יש קמץ–נע"ו/י.
דוגמאותעריכה
 • עבר←‏רַן←‏יש פתח ולכן: שורש ר-נ-נ.
 • עבר←‏פָּג←‏יש קמץ ולכן: שורש פ-ו-ג.

2)ההבחנה יכולה להיעשות גם ע"י הניקוד בזמן העתיד;

3)לחלק מהפעלים יש גם צורת בינוני פעוּל, וניתן לבצע את ההבחנה גם כך:

 • עי"ן הפועל מופיעה פעמיים←‏ע"ע. לדוגמה, כָּפוּף←‏שורש כפ"פ.
 • רק שתי אותיות השורש הדומיננטיות מופיעות←‏נעו"י. לדוגמה, לוּט←‏שורש לו"ט.
דוגמאותעריכה
 • עתיד←‏יִסֹּב או יָסֹב←‏יש תנועת חולם ולכן: שורש ס-ב-ב.
 • עתיד←‏יָסוּר←‏יש תנועת שורוק ולכן: שורש ס-ו-ר.

נפעלעריכה

כמו למשל;

 1. נָסַב (ס-ב-ב)
 2. נָדַם (ד-מ-מ)
 3. נָמַס (מ-ס-ס)
 4. נָמַק (מ-ק-ק)
 5. נָגֹל (ג-ל-ל)

הבדל בין קל לנפעלעריכה

 • זוכרים את הפעלים בעה"פ.
 • הטיה להווה – בבניין קל בהווה מתחיל בצליל נוׁ; כמו למשל : נופל, נושר.
 • בבניין קל אין דגש חזק משלים, לעומת, בניין נפעל בגזרת כפולים. למשל : נדמּו (ד-מ-מ), נמסּו (מ-ס-ס).

הפעילעריכה

מופיע בתבנית : הֵאֵא. כמו למשל : האט, המס, העז, ההל, הקל, הגן, החל, הסב ועוד.

הופעל (1*) בנפ"י/ו, בנע"ו/י, בע"עעריכה

הבחנה בין שורש מגזרות לעיל בבניין הופעל מתבצעת ע"י הטיה לבניין הפעיל.

דוגמאות :

הופעל הפעיל שורש גזרה
הוּרַד הוֹרִיד י-ר-ד נפ"י/ו
הוּסַב הֵסֵב ס-ב-ב ע"ע
הוּבַן הֵבִין ב-י-נ ע"ו/י

פיעל, פועל, התפעלעריכה

 • מופיעים כפוללים .

הבחנה בין פוללים של נע"ו לגזרת כפוליםעריכה

 1. הצבת השורש באותיות המודגשות.
 2. אם אפשר – זו הגזרה.
גזרה/בניין הפעיל קל
נע"ו הֵXיX ////
כפולים הֵאֵא אָאַא

דוגמה : התעודד. העיד. ע-ו-ד.

הסתובב. הסב. ס-ב-ב.