מדיה ויקי:Deletedtext

הערה: אם לדף שמחקת יש קישורים מדפים אחרים, הם לא יוסרו או ישונו באופן אוטומטי.
לפיכך, כדאי לבדוק האם יש דפים המקשרים לדף שמחקת ולתקן או להסיר את הקישורים האלה במידת הצורך.

הדף "$1" נמחק. (שחזור)

רשימת המחיקות והשחזורים שבוצעו מופיעה ביומן המחיקות.

אם המחיקה נעשתה בעקבות בקשה בדף הבקשות ממפעילי המערכת, נא להסיר את הבקשה.