מדיה ויקי:Protectedinterface

דף זה הוא אחד הדפים המספקים הודעות מערכת לתוכנה שמפעילה את ויקיספר, והוא מוגן כדי למנוע השחתות.

כדי להוסיף או לשנות תרגומים של הודעות מערכת עבור כל אתרי הוויקי, יש להשתמש באתר translatewiki.net – פרויקט התרגום של מדיה־ויקי.

ניתן לבקש את עריכת הדף כאן.