היסטוריה לבגרות/ארץ ישראל בשנים 1936- 1939/דרכים להחזרת הסדר והיציבות בימי המרד בארץ ישראל: הבדלים בין גרסאות בדף