משוואות דיפרנציאליות חלקיות/התמרות אינטגרליות/התמרת פורייה

התמרת פורייה היא התמרה מוכרת מאוד ונפוצה בהנדסה.

"התמרת פורייה" בהקשר שלנו היא שם כולל ל-3 סוגי התמרות:

  • התמרת פורייה טריגונומטרית
    • התמרת סינוס
    • התמרת קוסינוס
  • התמרת פורייה מעריכית

השיטה עריכה

השיטה, בדומה לכל השיטות האינטגרליות, מתבססת על ההנחה כי ניתן לשנות סדר בין גזירה לאינטגרציה, כלומר שמתקיים, לדוגמה:

 

דוגמאות עריכה

בעיית גלים במיתר סופי עריכה

נתונה בעיית תנאי־ההתחלה הבאה:

 

נפעיל התמרת סינוס סופית (כי הבעיה נתונה בתחום סופי) על המשתנה x (כי הבעיה מתוחמת ב-x):

 

(להסביר מדוע מופיע האינקס n)

באגף שמאל נבצע החלפת סדר בין גזירה לאינטגרציה ובאגף ימין מבצע אינטגרציה בחלקים:

 

כלומר מתקבלת המד״ר:

 

ופתרונה מתקבל ע״י שימוש בפונקית גרין (עם ת״ה  ) וקונבולוציה עם פונקצית האילוץ:

 

כעת, באופן בלתי תלוי, נרשום ביטוי כללי לפיתוח של הפונקציה המקורית   לטור סינוסים:

 

כאשר bn הן פונקציות התלויות ב-t בלבד. כידוע מתורת הפיתוח לטורי פורייה, המקדמים bn ניתנים על ידי:

 

שימו לב כי האינטגרל שקבלנו הוא בדיוק ההתמרה שביצענו על u בתחילת הדרך (זו בדיוק ההתמרה ההפוכה!). לכן ניתן לכתוב:

 

נציב את U שקבלנו קודם ונקבלֹ:

 

ראו גם פתרון הבעיה בעזרת התמרת לפלס.