משוואות דיפרנציאליות חלקיות/התמרות אינטגרליות

התמרות אינטגרליות ישמשו לצורך הפיכת המד"ח למד"ר. התמרה אינגרלית יכולה להיות מסוימת (בתחום סופי) או לא־מסוימת.

הצורה הכללית של התמרה אינטגרלית נתונה על ידי:


כאשר K נקראת פונקצית הגרעין (Kernel) ו-f היא הפונקציה שעוברת התמרה.

השיטה עריכה

שיטת הפתרון עם התמרות אינטגרליות מתבססת על ההנחה כי ניתן לשנות סדר בין גזירה לאינטגרציה ושמשתנה ההתמרה מתפקד כפרמטר, כלומר שמתקיים, לדוגמה:

 

תוכן עניינים עריכה