מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/טכניקות אלגבריות פשוטות/טכניקות של פישוט/תרגילים/רמה ב

פשט את הביטויים האלה: