מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/טכניקות אלגבריות פשוטות/טכניקות של פישוט/תרגילים

תרגילים בנושא טכניקות של פישוט עריכה

רשימת התרגילים