מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/משוואות/משוואות כלליות בנעלם אחד

משוואות כלליות בנעלם אחד עריכה

כעת, אחרי שכבר ראינו חלק נכבד מסוגי המשוואות הרלוונטיים ללימודים לתיכון, הגיע הזמן לשלב את כל הטכניקות הללו ולהציג מספר טכניקות נוספות אשר יכולות להקל על פתרון משוואות במקרים רבים.

משוואות דו-ריבועיות עריכה

לעיתים אנו נתקלים במשוואה מהצורה:

 

זוהי משוואה ממעלה רביעית. הנוסחא לפתרון המשוואה הזו היא נוסחא מסובכת מאוד ואינה נלמדת לתיכון. למרות זאת, זהו רק סוג מסוים של משוואות ממעלה רביעית, סוג אשר אותו ניתן לפתור על נקלה. הפתרון מתבסס על הסימון הפענוח נכשל (SVG (אפשר להפעיל MathML בעזרת הרחבת דפדפן): תשובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "http://localhost:6011/he.wikibooks.org/v1/":): {\displaystyle t=x^2} . כלומר אנו עוברים לנעלם חדש -   ומקבלים משוואה ריבועית, אותה אנו פותרים ללא קושי כפי שלמדנו. יש לשים לב, במקרה זה אנו מקבלים 4 פתרונות ולא 2 כפי שקיבלנו במשוואה ריבועית פשוטה. הבא נפתור משוואה כזו לדוגמא:

 

הפענוח נכשל (שגיאת המרה. השרת ("https://wikimedia.org/api/rest_") השיב: "Cannot get mml. Server problem."): {\displaystyle t^{2}-25t+144=0}

 

אך כאן לא סיימנו את הפתרון. אנו מחפשים את   ולכן:

 

 

ובזאת מסתיים הפתרון של המשוואה הדו-ריבועית.

נתבונן בדוגמא נוספת:

הפענוח נכשל (SVG (אפשר להפעיל MathML בעזרת הרחבת דפדפן): תשובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "http://localhost:6011/he.wikibooks.org/v1/":): {\displaystyle x^4-8x^2-128=0}

 

 

 

נשים לב שכאן   ולכן הוא איננו פתרון מתאים. הסיבה היא שאין מספר ממשי שהריבוע שלו הוא שלילי. כלומר, אין   שניתן להעלותו בריבוע ולקבל הפענוח נכשל (SVG (אפשר להפעיל MathML בעזרת הרחבת דפדפן): תשובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "http://localhost:6011/he.wikibooks.org/v1/":): {\displaystyle t_2} . מכאן מסיקים שלמשוואה יש רק שני פתרונות והם   .

משוואות עם ערכים מוחלטים עריכה

משוואות אלו ניתן גם לפתור בהרבה מהמקרים. קיימות שיטות רבות לפתרון משוואות אלו. נציג כמה מהן בלבד.

חלוקה למקרים עריכה

ניקח לדוגמא את המשוואה הבאה:

הפענוח נכשל (SVG (אפשר להפעיל MathML בעזרת הרחבת דפדפן): תשובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "http://localhost:6011/he.wikibooks.org/v1/":): {\displaystyle |x-5|=1}

במקרה זה, הדרך הפשוטה ביותר היא לחלק את המשוואה למקרים. כיון שמדובר בערך מוחלט, הרי שהביטוי בתוך הערך המוחלט יכול להיות שלילי ועדיין לקיים את המשוואה. באותו אופן, הוא גם יכול להיות חיובי. לכן מחלקים את המשוואה לשני מקרים. האחד שבו הביטוי בתוך הערך המוחלט הוא חיובי, כלומר

 

כלומר   ומקרה שני שבו

 

והפתרון הוא   וזהו הפתרון.

העלאה בריבוע עריכה

שיטת פתרון זו לא תמיד קשה יותר מחלוקה למקרים, כפי שניתן ללמוד מהדוגמא הקודמת. מותר להעלות בריבוע את שני אגפי המשוואה ללא חשש מכיוון ששניהם בהכרח חיוביים ולכן לא נקבל פתרון נוסף שלא היה במשוואה המקורית. מקבלים:

הפענוח נכשל (SVG (אפשר להפעיל MathML בעזרת הרחבת דפדפן): תשובה בלתי־תקינה ("Math extension cannot connect to Restbase.") מהשרת "http://localhost:6011/he.wikibooks.org/v1/":): {\displaystyle |x-5|=1\quad/\uparrow^2}

 

 

 

הפתרון מתקבל מפתרון משוואה ריבועית רגילה והוא בדיוק אותו פתרון של השיטה לעיל (בדוק!).


הפרק הקודם:
משוואות עם שורשים
משוואות כלליות בנעלם אחד
תרגילים
הפרק הבא:
משוואות בשני נעלמים או יותר