מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/סדרות/סדרות חשבוניות/תרגילים

נתונה סדרה חשבונית

1,2,3,4,5

a1=1 d=1

מצא את סכום האיברים ואת האיבר ה-10?

a10= 1+(10-1)*1= 1+9=10

s5= 5(1+5):2=15