מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/מיון משולשים על פי זווית

משפטים על הזוויות במשולש

עריכה

משפטים הקשורים למשי"ז

עריכה
  • משפט פיתגורס (והמשפט ההפוך לו)
  • אם במשי"ז אחת הזוויות שווה ל30°, הצלע שמולה שווה לחצי היתר (ולהפך).
  • התיכון ליתר במשי"ז שווה למחצית היתר (ולהפך)
  • הגובה ליתר במשי"ז מחלק אותו לשני משולשים הדומים זה לזה ולמשולש המקורי
  • הגובה ליתר במשי"ז הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי הניצבים על היתר. (ולהפך)
  • משפט אוקלידס - במשי"ז ניצב הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי הניצבים.