מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/זוית חיצונית למשולש

נתון: המשולש

זווית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזויות הפנימיות שאינן צמודות לה

צ"ל: זוית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזויות הפנימיות שאינן צמודות לה

הוכחה

מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/סכום זויות במשולש הוא 180 מעלות ולכן .

סכום זויות סמוכות שווה , מכאן

נציב ונקבל