מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/מרובעים/במקבילית כל זוג זוויות נגדיות שוות

נתונים -

צריך להוכיח שכל שתי זוויות נגדיות שוות זו לזו

1)

2)

צריך להוכיח -

1)

2)


הוכחה -

3) (זוויות חד-צדדיות משלימות אחת את השנייה ל180°)

4) (זוויות חד-צדדיות משלימות אחת את השנייה ל180°)

5) (זוויות חד-צדדיות משלימות אחת את השנייה ל180°)

6) (נובע מ3,4)

7) (נובע מ3,5)