מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/מרובעים/במרובע בו כל זוג זווית נגדיות שוות הוא מקבילית

נתונים -

נתון מרובע ABCD בו כל שתי זוויות נגדיות שוות

1)

2)


הוכחה -

3) (סכום זוויות במרובע)

4) (לפי נתון 1,2 ב3)

5) (לפי נתון 1,2 ב3)

6) (מ4, אם שתי זויות חד-צדדיות משלימות ל180°, הישרים מקבילים)

7) (מ5, אם שתי זויות חד-צדדיות משלימות ל180°, הישרים מקבילים)

8) מרובע בו כל שתי צלעות נגדיות מקבילות הוא מקבילית ע"פ ההגדרה. מ.ש.ל.