מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/אם במשולש חוצה זווית הראש מתלכד עם הגובה ותיכון המשולש הוא שווה שוקיים

נתון

 1. חוצה זווית B כך שזווית שווה לזווית .
 2. גם תיכון לצלע כך ש:
 3. .
משולש שווה צלעות

צ"ל: כי משולש ABC שווה שוקיים:

הוכחה:

 • נבצע חפיפה
  • נתון
  • צלע משותפת
  • נתון
  • ז.צ.ז.
 • צ.מ.ב.ח
 • שווה שוקיים.

מ.ש.ל