מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/היחס בין שטחי משולשים דומים שווה לריבוע יחס הדימיון שבין הצלעות המתאימות

נתון:

דמיון בין משולשים

צ"ל:

הוכחה:

  • בניית אנכי עזר ,
  • נתון
  • גבהים מתאימים במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כיחס הצלעות המתאימות