מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/מול זוויות שוות במשולש צלעות שוות

נתון: משולש שווה-שוקים

משולש שווה שוקים
הוכחה
  1. בניית עזר: () גובה לבסיס
  2. (סכום הזויות במשולש הוא 180° מעלות)
  3. (כנ"ל)
  4. אנך לבסיס יוצר זוית 90° מעלות.
  5. זויות בסיס במשולש שווה-שוקיים שוות זו לזו
  6. (אם מחסרים גדלים שווים מגדלים שווים אז ההפרשים שווים)
  7. AO=AO (כל גודל שווה לעצמו)
  8. משפט חפיפה ז.צ.ז
  9. AB=AC