מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/המעגל/מציאת משוואת המעגל באמצעות נקודה על המעגל, משוואת הקוטר וגודלו

מצא את משוואת המעגל שמרכזו על הישר , רדיוסו והוא עובר בנקודה .

הישר עובר דרך נקודת המרכז ולכן ערך ה- של נקודת המרכז הינו . לפיכך .

נציב את הרדיוס, ערכי נקודת המרכז הנקודה הנמצאת על המעגל בכדי למצוא את :

נציב בנוסחת השורשים:

נמצא את משוואת הישר האפשרויות: או