מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/רשימת נגזרות והוכחתן/סיכום נגזרות

כללי נגזרת

כלל השרשרת :

פונקציות חזקה


טריגונומטריות

פונקציות טריגונומטריות הפוכות

פונקציות מעריכיות לוגריתמיות