מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/הפונקציות הטריגונומטריות/קוסינוס

מושגי יסוד

קוסינוס עריכה

ממוזער


קוסינוס הוא היחס בין ניצב שליד זווית החדה ליתר של משולש ישר זווית. בכל משולש יש שתי זוויות חדות ולכן יש שני קוסינוסים במשולש.


נגדיר את צלעות וזווית המשולש:

  • צלע h היא היתר במשולש ישר זווית
  • מול זווית α עומדת צלע a
  • מול זווית β עומדת צלע b


על סמך נתונים אלו:
חישוב במחשבון עריכה

ממוזער

חישוב קוסינוס עריכה

  • נלחץ על הכפתור cos
  • גודל הזווית
  • נקבל את היחס בין הצלע ליד הזווית החדה ליתר.

למשל, נניח הזווית שלנו היא נקבל 0.866 (ראה גם דוגמא יתר וזווית)

חישוב הזווית עריכה

כאשר אנחנו רוצים לחלץ את הזווית כשיש לנו את אורך היתר והניצב, נלחץ במחשבון shift cos (או ) ואחריו את ערך הקוסינוס היחסי (הניצב חלקי היתר). למשל, נניח גודל הניצב שליד הזווית שלנו הוא 10 ס"מ וערך היתר הוא 20 ס"מ. ערך הסינוס היחסי הוא . נלחץ באמצעות המחשבון את הזווית


(למעשה מדובר על פונקציה הפוכה ששמה "ארקסינוס" ומסומנת או ).

ראה גם: