מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/הפונקציות הטריגונומטריות/תרגול לסינוס

מושגי יסוד

דוגמאות עריכה

יתר, זווית עריכה

במשולש ישר זווית ABC, אורך היתר הוא 10 ס"מ. גודל אחת הזוויות החדות היא . מול הזווית חדה עומדת צלע a. מה הוא צלע a?


פתרון
  • על פי הגדרת הסינוס .
  • נפטר מהמונה באמצעות הכפלה בעשר, .
  • נחשב את סינוס .
  • נמצא את הניצב .


ניצב, יתר עריכה

במשולש ישר זווית ABC, אורך היתר הוא 25 ס"מ ואורך אחד הניצבים, a, הוא 9 ס"מ. חשב את אורך הזווית החדה העומדת מול צלע a.


פתרון
  • נחשב את ערך הסינוס היחסי .
  • נלחץ במחשבון את ערך הזווית .
  • נקבל .