מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/הפונקציות הטריגונומטריות/תרגול קוסינוס

תרגול לסינוס

דוגמאות עריכה

יחס עריכה

נתון משולש שווה שוקים ABC. היקף המשולש גדול פי 5 מאורך הבסיס BC. מצא את זווית אלפא.


פתרון
 • נמצא הניצבים
  • נסמן את BC ב-.
  • מכאן שבסיס המשולש הוא .
  • היקף המשולש שווה סכום הצלעות
  • נציב את היקף המשולש (5x)כלומר
  • נצמצם
  • (משולש שווה שוקים) ולכן (צלע)
 • נמצא את הניצב השני
  • נוריד גובה לבסיס () בנקודה (כלומר )
  • (גובה במשולש שווה שוקים הוא גם תיכון)
  • נחשב .
 • נחשב את הזווית - מאחר ויש לנו משולש ישר זווית ניתן להיעזר בקוסינוס
 • נמצא את הזווית באמצעות ונקבל,