מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/זהויות/רשימת זהויות


מקרא
* צבע כחול - הזהות רשומה בדף הנוסחאות של הבגרות.
  • אדום - זהות שימושית ביותר

רשימת זהויות עבור פונקצית הסינוס עריכה

 
 

רשימת זהויות עבור הפונקציה קוסינוס עריכה

 
 
 

רשימת זהויות עבור הפונקציה טנגנס עריכה

 
 
 

מעברים (ומשפט פתגורס) עריכה

 
 
 
 
 

משפט פתגורס עריכה

 
 
 

סכום והפרש זויות עריכה

 
 
 

זוית כפולה עריכה

 
 
 

מחצית זוית עריכה

 
 
 

מעבר מסכום/הפרש פונקציות למכפלת פונקציות עריכה

 
 
 

מעבר ממכפלת פונקציות לסכום/הפרש פונקציות עריכה