מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/מעגל היחידה הטריגונומטרי/הרכבת פונקציות טריגונומטריות על מעגל היחידה

פרק זה יורחב בהרחבה כאשר נציג חקירה של הפונקציה הטריגונומטרית הפשוטות בפרק הגדרה פשוטה של פונקציות הטריגונומטריות על מעגל היחידה. בפרק זה נציג את הרעיון הכללי.

משולשים על מעגל היחידה הטריגונומטרי

על מעגל היחידה הטריגונומטרי ניתן ליצור משולשים ישרי-זויות שונים באמצעות הרדיוס, נקודה על המעגל ואנך אל ציר ה- .