מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/הגדרה פשוטה של פונקציות הטריגונומטריות על מעגל היחידה

תוכן עניינים
 1. הגדרה פונקציות הטריגונומטריות על מעגל היחידה
 2. פונקצית סינוס
 3. פונקצית קוסינוס
 4. ערכי הפונקציות בזוויות
 5. זהויות נוספות
 6. פונקצית הטנגנס
 7. פונקצית הקוטנגנס
 8. הקשר בין גרף הפונקציה הטריגונומטרית למשוואתתה

הוכחת זהויות באמצעות מעגל היחידה

 1. זהויות של מחזוריות
 2. זהויות של הזזה ב-
 3. זהויות של סימטריה ואי סימטרה
 4. זהויות הקושרות בין פונקצית סינוס לקוסינוס