מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/משוואות טריגונומטריות/פתיחת המשוואה/סימון הפונקציה הטריגונומטרית

סימון הפונקציה הטריגונומטרית

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.דוגמא

עריכה

מצא את הפתרנות לפונקציה בתחום .

לפנינו משוואה ריבועית שהגורם בה הוא פונקציה טריגונומטרית, לכן, נוכל לסמן את הפונקציה הטריגונומטרית ולפתור משוואה ריבועית כפי שאנו רגילים.

פתרון

בתחום אין פתרון למשוואה.

תרגול

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.