מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/משוואות טריגונומטריות

תוכן עניינים

הפרק מחולק לשלבים בכדי להקל על אופן הלמידה. החומר מסודר באופן כרונולוגי ולא על פי אופן הלמידה. בעיקרון בכדי להבין את החומר ולדעת ליישומו יש ללמוד את שלב ב'-ד' ולאחר מכן, לחזור לשלב א' וללמוד על פי הסדר.

 1. הקדמה
 2. שלב א'
 3. שלב ב'
 4. שלב ג'
 5. שלב בניינים
 6. שלב ד' השלבים הבאים מתרחשים כאשר מדובר בחקירה של פונקציה
 7. שלב ה'
 8. מציאת ערכי של הנקודה, רשימת הנקודות וסוגן.
 9. דוגמה לחקירה עם משוואה טריגונומטרית

טכניקות לפתיחת משוואה

 1. הוצאת שורש
 2. שימוש בזהויות
 3. פירוק לגורמים
 4. חילוק בפונקציה טריגונומטרית
 5. סימון הזווית
 6. סימון הפונקציה הטריגונומטרית
 7. משוואה ריבועית
 8. תחום הגדרה
 9. הוצאת שורש ריבועי למשוואה