מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/משוואות טריגונומטריות/פתיחת המשוואה/תחום הגדרה


תחום הגדרה

עריכה

כאשר יש נעלם במכנה, כמו למשל,   נבדוק את תחום ההגדרה ונוריד אותו מהפתרונות.


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.תרגול

עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.