נגינה על פסנתר למתחילים ב'/מספר שירים לחזרה ולתרגול

בדף זה מובאים מספר שירים לחזרה ולתרגול, הכוללים דברים שאותם למדתם בספר נגינה על פסנתר למתחילים א' - משכים כגון רבע ושמינית, משקלים שונים, דיאז ובמול, נגינה בשתי הידיים ועוד.

תרגיל ראשון

עריכה

 


תרגיל שני

עריכה

 

שים לב לשמיניות שביד ימין ולזה שביד שמאל מנוגנים מדי פעם כמה תווים ביחד. תרגל את שיר זה בכל יד בנפרד, עד שאתה מרגיש כי אתה שולט בו.


תרגיל שלישי

עריכה

 

מינואט זה, המנוגן בשלושה רבעים, צריך להיות בקצב בינוני עד מהיר. תרגל את השמיניות שביד ימין היטב.

נגינה על פסנתר למתחילים ב'    -    תוכן העניינים
לפרק הקודם מספר שירים לחזרה ולתרגול לפרק הבא
הקדמה אין תרגילים מקצבים נוספים