סלסה קובנית על פי מדיה נוצ'ה/וריאציות/Enchufala Complicado

Doble Complicado

(en-t͡ʃu-fa-la com-pli-ca-do)

אנצ'ופלה קומפליקדו

הוריאציה הזו היא גם הרחבה של האנשופלה הפשוטה והופך אותה למורכבת לפחות מבחינה ויזואלית. (ולכן נקרא "תקע-אותה בצורה מורכבת")


הדגמה עריכה

סרטון הדגמה ממאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה

טכניקה לביצוע עריכה

שלשה ראשונה אנשופלה כרגיל, כאשר ב- 6 הגבר מחליף אחיזה ותופס את יד ימין של הבחורה עם יד שמאל שלו. הגבר והבחורה מבצעים שלישיה של צעד בסיס שלישי עם הפנים לכיוון המעגל כשהגבר עובר את הבחורה מתוך המעגל והבחורה מחוץ למעגל. ב- 2 שוב נעשית החלפת אחיזה, וממשיכים עם צעד בסיס שלישי, בשלישיה הזו הגבר עובר מחוץ למעגל והבחורה מבפנים. השלישיה הבאה היא סיום של אנשופלה ומעבר לדילה קה נו

צעדים של הבן: עריכה

בהליכה אחורה, יד שמאל של הבן אמורה להחזיק את יד ימין של הבת (באנצ'ופלה קלאסית). אותה יד אמורה לנוע לתוך המעגל במהלך ה2-3, כך שב4 היד תסתיר לבחורה את מרכז המעגל. ב- 6, תפיסה של יד שמאל של הבחורה עם יד ימין, עזיבת יד ימין של הבחורה, והרמת היד בעת המעבר לצד השני. הבחור עובר מתחת ליד של עצמו. ב-2 הבא, נעשית החלפת ידיים באותו האופן: תפיסת יד שמאל של הבחורה שוב עם יד ימין ועזיבת היד השניה. בשמיניית הbackrocks הגבר עובר בשלישיה הראשונה לפני הבחורה ובשלישיה השניה מאחוריה אך תמיד עם הפנים לכיוון מרכז המעגל. ב567 האחרונים היד ממשיכה באותו כיוון עד למשיכת הסגירה והסיום.

כינויים עריכה

 • 1 אנצ'ופ...
 • 2 ...לה קומפלי...
 • 3 ...קדו
 • 5 להחליף
 • 6 ידיים
 • 7 להחליף
 • 1 ידיים
 • 2 שוב
 • 3
 • 5
 • 6 ו...
 • 7 סיימנו


צעדים של הבת: עריכה

גם כאן הצעד טבעי לבנות כאשר ההובלה נכונה. בזמן הוריאציה הבחורה עוברת לפני הבחור תוך שהיא לכיוון מרכז המעגל, ולאחר מכן היא עוברת מאחוריו - שוב, עם הפנים למרכז המעגל, ואז ממשיכה לפנות לכיוון בו יסיים הבן.

ניתן לשים-לב כי הצעדים של הבת ב-567 זהים לצעדים של הבן ב-123 ולהיפך. במידה ומישהו מעוניין ללמוד תפקיד הפוך (בת להוביל / בן לעקוב) ומסתבך עם אנשופלה ניתן לומר לו את זה על-מנת לעזור לו.

הובלה: עריכה

ההובלה מתרחשת בזמן החלפת הידיים, הבחור מעלה את היד שתופסת את הבחורה (ימין בשלישיה השניה ושמאל בשלישיה השלישית) ומעלה אותה בפעם הראשונה מעל עצמו (הוא עובר מתחת ליד) ובפעם השניה מעל הבחורה.

טכניקה ללימוד: עריכה

גם האנשופלה קומפילקדו היא הרחבה בסיסית של האנצ'ופלה הרגילה. לפיכך גם את התרגיל הזה עדיף ללמד רק לאחר שלמדו כבר את האנצ'ופלה הרגילה, כדי לחסוך בזמן. נהוג ללמד אותה במקביל לאנשופלה אי-דאמה ואנשופלה דובלה ולקנח את השיעור עם פסטיבל בלאגן המפורסם.
אם יש צורך, אפשר לחזור בקצרה על Basic step 3.
האלמנט העיקרי הוא בעצם החלפת הידים והמעבר מצד לצד תוך שמירה על פניה לכיוון מרכז המעגל. רצוי לעבוד על כל שלישיה בנפרד ולבסוף לבצע הכל ביחד.

שגיאות נפוצות: עריכה

 1. מאחר ולרוב תרגיל זה נלמד בשיעורים הראשונים, אותן טעויות שאנחנו רואים באנשופלה נראה גם בגרסת הקומפילקדו.
 2. צעדי ענק
  • תזמון: 1,5
  • תיאור:
  בני הזוג מאוד מתרחקים זה מזה, וכתוצאה מזה ההובלה יוצאת חזקה מדי, הבחורה מאבדת קונטרה נכונה, והבחור מעיף אותה מצד לצד.
  • טיפול:
  מציינים שבסלסה עדיף לרקוד קטן אחרת צריך לעוף ממקום למקום (רצוי עם הדגמה). מזכירים את הקונטרה של הבחורה שלא אמורה להגיע ליישור יד (אחרת במשיכה תיתלש לה היד), ומציינים שההובלה צריכה להיות עדינה וכשמתרחקים מדי זה בלתי אפשרי. אפשר גם להתאמן קצת על אנצ'ופלה בצעדים מאוד קטנים, רק כדי להבהיר.

בנים עריכה

 1. הישענות אחורה עם הגב
  • תזמון: 1
  • תיאור:
  הבן נשען אחורה עם הגוף כדי להדגיש את המשיכה בהובלה
  • טיפול:
  מדגישים שההובלה היא רק עם היד, והיא צריכה להיות עדינה, אין צורך להישען אחורה. המודעות להישענות תעשה את העבודה.
  שוכחים לעצור את הבחורה עם היד על הכתף.


 1. תלישת יד הבחורה
  • תזמון: 1,3
  • תיאור:
  הבן מושך חזק ב1, ומעלה את היד גבוה מדי כשהיא מעל הבחורה.
  • טיפול:
  מדגישים שההובלה צריכה להיות עדינה, ושצריך להרים את היד רק עד הגובה שבו יכולה הבחורה לעבור, לא מעבר לזה. ייתכן שיהיה צורך בדגש כללי על הובלה עדינה, כי הובלה אלימה באנצ'ופלה יכולה להעיד על הגזמה בהובלה בכלל ("שובר ידיים").

בנות עריכה

 1. בנות שזורקות את עצמן
  • תזמון: 1,5
  • תיאור:
  הבחורה עפה לכל מיני כיוונים, עם מעט מאוד שליטה של הבחור. סכנה - זה יכול להסתיים בפגיעה בעצמה או במישהו אחר.
  • טיפול:
  דגשים על צעדים קטנים, על שמירה על קונטרה, ועל הקשבה להובלה. מומלץ לעשות גם הדגמה של איך נראית בת שלא שומרת על הדברים האלו.
 1. הסתובבות לכיוונים לא קשורים
  • תזמון: 2,3,4,5
  • תיאור:
  הבנים והבנות מסיימים את התרגיל בכיוונים הפוכים, לפעמים הם מסיימים עם הפנים החוצה מהמעגל.
  • טיפול:
  לתת דגש ושימת לב לכך שהפנים לכל אורך התרגיל צריכים לפנות לאותו הכיוון - מרכז המעגל.

הערות עריכה

גירסה מקומית: מנת"א
ניתן ללמד גירסא נוספת של התרגיל הידועה בשם enchufala para siempre("תקע אותה לתמיד") שבו חוזרים על שמיניית האנצ'ופלה "בלי סוף". זהו תרגיל שעושים לעיתים ברואדות. כדי להפסיק את ה'אינסופיות' הקנטנטה מכריז se-fue (נגמר) ומסיימים את הצעד בסיס שלישי בשמיניה שלאחר מכן. 1. קיימת גרסה פשוטה יותר של התרגיל בשם Para Mi Para Ti, המבוצעת ללא החלפות ידיים. ב-567 הבן מרים יד שמאל ועובר מתחתיה.