ספרדית/הציווי/תרגילים

תרגילים לזמן הציווי עריכה

הפוך המשפטים הבאים למשפטים בזמן ציווי:

 • Tú comes la cena. → ¡Come la!
 • Usted ve la película.
 • Tú no llevas la bolsa.
 • Vosotros haceis los deberes.
 • Ustedes no trabajan mucho.
 • Vosotros no abrais la puerta.
 • Tú bebes jugo.
 • Usted no sube las escaleras.


פתרונות
 • ¡Come la cena! ¡Comela!
 • ¡Vea la película! ¡Veala!
 • ¡No lleves la bolsa! ¡No la llevas!
 • ¡Haced los deberes! ¡Hacedlos!
 • ¡No trabajen mucho!
 • ¡No abráis la puerta! ¡No la abráis!
 • ¡Bebe jugo!
 • ¡No suba las escaleras! ¡No las suba!


אוצר מילים לתרגילים עריכה

את הפעלים המשתתפים בתרגיל תמצאו בפרק ההווה ובפרק החריגים בזמן הווה. המילים המופיעות בתרגילים הן:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Ejercicios
תרגילים
סרט

תיק, שק, שקית
שעורי-בית
מיץ
מדרגות

película

bolsa
deberes
jugo
escaleras