ספרדית/שמות גוף

בספרדית ישנן שש קבוצות של שמות גוף, המשמשות להטיית פעלים, שייכויות וכו'. בדומה לעברית, אך בשונה מאנגלית - אשר אינה מבחינה בין המינים בשמות הגוף, בספרדית ישנה הפרדה יחסית משמעותית בין זכר לנקבה. עם זאת, יש לשים לב להבדלים:

  • חלק מההפרדות הנ"ל קיימות גם בעברית (הגופים אתן/אתם, הן/הם).
  • חלק מההפרדות קיימות רק בספרדית (הפרדה בין "אנחנו" לקבוצת נקבות בלבד, ובין "אנחנו" לקבוצת זכרים/נקבות)
  • חלק מההפרדות אשר קיימות בעברית אינן מופיעות בספרדית (את/אתה).

בנוסף, כפי שהוזכר בפרק קודם, ישנה הפרדה בין פנייה רשמית ופנייה לא רשמית אשר אינה שגורה בעברית.

שמות גוף עריכה

הקבוצות הן:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Los pronombres personales
שמות הגוף
אני (זכר ונקבה)

את/ה (לא רשמי, זכר ונקבה)
את/ה (רשמי, זכר ונקבה)
הוא
היא
אנחנו (זכרים/זכרים ונקבות)
אנחנו (נקבות בלבד)
אתם (לא רשמי - בספרד בלבד)
אתן (לא רשמי - בספרד בלבד)
אתם/אתן (רשמי)
הם
הן

Yo


Usted
El
Ella
Nosotros
Nosotras
Vosotros
Vosotras
Ustedes
Ellos
Ellasרשמיות / חוסר רשמיות עריכה

כאשר פונים לאדם זר, או אדם שההיכרות איתו אינה אישית (עמית לעבודה, מורה, רופא וכו') נהוג לפנות בגוף Usted שתרגומו הנוח לעיברית "כבודו", ולדבר אליו בגוף שלישי:

¿Ya comío usted?

שיתורגם "האם כבודו כבר אכל?". כאשר מדברים לאדם קרוב (חבר, הורה לבנו וכו') משתמשים בגוף tú.
בספרד כך נהוג גם ברבים וישנה הפרדה בין קבוצת אנשים רשמית (לדוג' קהל מאזינים להרצאה) וקבוצת מאזינים לא רשמית (חברים).

בדרום אמריקה לא נהוג השימוש בגוף Vosotros כלל, והפניה תעשה תמיד בגוף Ustedes. כך גם אמא הפונה לילדיה תשאל: "האם כבודם אכלו?".

בארגנטינה ואורוגווי קיים גוף נוסף Vos המשמש כגוף שני יחיד, ומחליף את Tu ואת Usted גם יחד, ובכך מתבטל הצורך ברשמיות. ההטיה בגוף זה דומה למדי להטייה של Tu, ולא תידון בספר זה.

בשביל לא להתבלבל, ולהלחץ מבעיית הרשמיות (או להעליב מישהו בטעות) לדובר המתחיל מומלץ להשתמש בצורות הרשמיות Usted, Ustedes. בכל מקרה גם אם משתמשים בגוף Vosotros או Vos במקומות שהם אינם נהוגים ככל הנראה המאזינים יבינו במה מדובר.

השמטת הנושא עריכה

נהוג, כאשר ברור למי מדובר (ולעיתים בצורה מבלבלת גם כאשר לא), להשמיט את הנושא במשפט ולהתחיל אותו בפועל:

Yo estoy bien (שלומי טוב)
Yo tengo hambre (אני רעב)
Yo quiero un perro (אני רוצה כלב)

וגם כך:

Estoy bien.
Tengo Hambre.
Quiero un perro.


יחד עם זאת, ישנם לפחות שני מקרים בספרדית שבהם לא משמיטים את הנושא (כינוי הגוף), למרות שהוא כלול בפועל:

1. כשלא ברור מאליו אל מי הפועל מתייחס.

לדוגמה:

שאלה - ?Quién habla español, él o ella¿ ( מי מדבר ספרדית, הוא או היא? )

תשובה - Ella habla español (היא מדברת ספרדית)

בדוגמה זו, היה הכרח להתחיל את התשובה לשאלה בכינוי הגוף Ella על מנת שיהיה ברור שהיא זו שמדברת ספרדית, ולא הוא.

2. לשם הדגשה.

לדוגמה:

Yo hablo bien el hebreo y tu hablas bien el español (אני מדבר טוב עברית ואתה מדבר טוב ספרדית )

במקרה זה נתן הדובר משמעות מיוחדת להשוואה בין "אני" ל-"אתה" (בינו לבין בן שיחו), ולכן הוא ביטא את כינויי הגוף Yo ו-Tu בנפרד מהפעלים hablo ו- hablas, למרות שכינויי הגוף כבר כלולים בתוך פעלים אלו.


למעשה, משפט תקני בספרדית יכול להכיל מילה אחת בלבד, לדוגמה: Hablas (אתה מדבר), Hablo (אני מדבר).


הערה:

גם בעברית ישנם מקרים רבים בהם מושמט הנושא במשפט מכיוון שהוא כלול כבר בנשוא. כמו כן, השימוש במילה אחת המתפקדת כמשפט תקני גם הוא קיים בעברית. למשל, המילה "הלכנו" הינה משפט פָּעֳלִי תקני, שהרי היא כוללת בתוכה גם את נושא המשפט (כינוי הגוף - "אנחנו") וגם את נשוא המשפט (הפועל עצמו). ובכל זאת, מסתמן שקיימים הבדלים בין העברית לספרדית בעניין השמטת הנושא במשפט אך לא נרחיב על כך כעת.הפרק הקודם:
היכרות
שמות גוף הפרק הבא:
מבוא לפעלים והטיית פעלים בזמן הווה