ספר מתכונים/הכשרת בשר

הכשרת בשר היא פעולה שיש לבצע על בשר כשר על מנת להמנע מאכילת דם האסורה על פי היהדות. הכשרת הבשר יכולה להתבצע בשני אופנים, המלחה וצלייה.